Tekijät

MMT, dos., professori, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden osasto

Laura tutkii maaperäteknologisia keinoja vähentää peltoviljelyn ympäristökuormitusta sekä kasvien ravinteiden käytön tehokkuuden parantamista, pyrittäessä kohti suljetumpia ravinnekiertoja.


Prof., TkT, dos., LUT-yliopisto

Harri tutkii ja opettaa mm. aihepiirejä, jotka käsittelevät kokonaisenergiatehokkuutta valmistus- ja kokoonpanoystävällisessä tuotannossa ja konstruktiomateriaalien kestävän kehityksen mukaisessa valinnassa, kun käyttökohteen toiminnalliset vaatimukset on tunnistettu.

Harri pyrkii opetuksessa tuomaan esille erityisesti materiaalien valinnan R4-periaatteen merkityksen koneensuunnittelun ongelmien ratkaisussa.


Yksikkö:
HiskiShow, Videokuvaus ja leikkaus

Hiski kuvasi ja leikkasi kiertotalouskurssin videot. Hän on yrittäjä videotuotannossa ja 2012 vuoden LUT alumni energiatekniikan puolelta.

Hiski kiitti haastateltavia ja sitä, että pääsi näkemään ja kuulemaan paljon mielenkiintoisia asioita kiertotalouden maailmasta!


Yksikkö:
Professori, MMT, LUT-yliopisto, Kestävyystiede

Helena johtaa kestävyystieteen tutkimusryhmää ja kehittää alan opetusta. Kestävyystiede pyrkii ymmärtämään kestävyysmuutoksen edellytyksiä ja rakentamaan kestävyystavoitteiden toteutumista edistäviä ratkaisuja. Planeettarajoihin palaaminen niin, että ruoka- ja energiaturva toteutuvat sekä paikallisesti että globaalisti on ryhmän eri tieteenalojen ja toimijoiden näkökulmia yhdistävän tutkimuksen kohteena. Kierto- ja jakamistalous ovat tässä avainasemassa.


Yksikkö:
Yliopisto-opettaja, TkT, LUT-yliopisto, School of Energy Systems, Konetekniikan osasto

Kimmon opetustyön sisältö koostuu pääosin teknisen suunnittelun, koneensuunnittelun ja mekaniikan aihepiireistä. Niin opetuksessa kuin opetuksen kehittämisessäkin, yksi tärkeä innoituksen lähde on niin yksilön, talouden kuin ympäristönkin monenkirjavien tarpeiden käytännöllinen huomioon ottaminen suunnitteluprosesseihin liittyvissä valinta- ja päätöksentekotilanteissa.

Erilaisten ihmisten kanssa toimiminen rikastaa niin työtä kuin vapaa-aikaakin. Vapaalla minut voi löytää lintutornista tai lentopallokentiltä – tai vain olemasta.


Yksikkö:
FM, ympäristötekniikan DI, tutkimusassistentti, LUT-yliopisto, Kestävyystiede

Laura on vastannut johdannosta, ollut mukana suunnittelemassa teknisten kiertojen osiota ja hoitanut kurssin yleisiä asioita yhdessä Sanni Väisäsen kanssa.

Vapaa-ajalla Lauran löytää varmimmin metsästä joko suunnistamasta, juoksemasta tai sienestämästä.


Yksikkö:
Tutkimusavustaja, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntamaantiede

Sonja on ollut mukana tekemässä kurssin liikenne ja jakamistalous -osiota yhdessä Jukka Sihvosen ja professori Rauno Sairisen kanssa. Sonja on kiinnostunut ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta sekä yhteiskunnallisesta ympäristötutkimuksesta.

Vapaa-ajalla hän nauttii mm. luonnosta, ystävien seurasta ja elokuvista.


MMT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Maataloustieteen laitos

Hannu opettaa ja tutkii maatalouden energiatekniikkaa. Hän pyrkii työllään edistämään maatalouden energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä maataloudessa.

Vapaa-ajallaan Hannu yrittää pitää vanhoja maatalousrakennuksia pystyssä, tykkää raivata metsää ja tehdä klapeja. Mökin aurinkosähköjärjestelmää pitää täydentää ja virittää sitä mukaa, kun uusia sähkönkuluttajia ilmaantuu.


FT, Helsingin yliopisto, INAR/ Metsätieteiden osasto

Terhi on tutkinut hiilenkiertoa maaperässä, järvissä ja joissa ja työskentelee paraikaa pitkäaikaisen ympäristön tilan seurantaan liittyvän asemaverkoston kehittämiseksi kohti tutkimusinfrastruktuuria.

Ekologiaan liittyvien asioiden lisäksi Terhi tanssii, opiskelee ranskaa ja on mielellään ulkona. Terhi osallistui 2. Metsä-osion Metsässä -osuuden ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.


FT, Meteorologi, Helsingin Yliopisto

Laura koordinoi valtakunnallista korkeakoulujen ilmasto- ja kestävyysopetuksen kehityshanketta.

Hän on kasannut myös mm. kaikille avoimet verkkokurssit Ilmasto.nyt ja Leadership for sustainable change.

www.ilmastonyt.fi

www.leadforsust.fi


VTM, LUT-yliopisto, Kestävyystiede

Tuuli työskentelee väitöskirjatyössään kestävän kaupunkiliikenteen haasteiden parissa, tarkastellen erityisesti henkilökohtaista päästökauppaa ja kuluttajakansalaisten roolia osana kestävää kaupunkikehitystä. Hän on koulutukseltaan taloussosiologi, ja on erikoistunut tutkimustyössään ekologiseen ja eettiseen kulutukseen sekä kulutuksen rooliin osana kestävyysmuutosta.

Hänen tutkimuksessaan korostuu kestävyysmuutoksen sosiaalisten reunaehtojen kuten yhteiskunnallisten rakenteiden, hyvinvointinäkökulmien ja kulutuksen monimerkityksellisyyden huomioiminen. Kiertotalous.NYT-kurssilla hän on osallistunut jakamistaloutta käsittelevän opetusmateriaalin laatimiseen.


Yksikkö:
Professori, Itä-Suomen yliopisto

Rauno on Itä-Suomen yliopistossa ympäristöpolitiikan professori ja LYY-Instituutin tieteellinen johtaja. Hän on vetänyt LYY:n piirissä toimivaa yhteiskuntatieteellisen kaivostutkimuksen tutkijaryhmää (www.uef.fi/web/serm). Sairisen tutkimusteemoja ovat olleet mm. kestävä luonnonvarahallinta, sosiaalisten vaikutusten arviointi, vertaileva kaivospolitiikka ja Suomen ympäristöpolitiikka EU:ssa sekä kestävä liikenne- ja kaupunkipolitiikka.


Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja/ projektitutkija, Itä-Suomen Yliopisto

Jukka työskentelee ympäristöpolitiikan yliopisto-opettajana ja projektitutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimustyö on kohdistunut paikallisen kehittämisen kysymyksiin yhdyskunta-, alue- ja ympäristösuunnittelun yhteydessä sekä yhteiskuntatieteellisissä kaivostutkimushankkeissa. Tutkimus on pääasiassa keskittynyt eri instituutioiden ja paikallisten toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Jukka on ollut tekemässä liikenne ja jakamistalous-osiota.


Apulaisprofessori, LUT-yliopisto, Lahden yksikkö

Villen tutkimus keskittyy erityisesti liikkumiseen ja siihen, miten liikenteen vaatimaa energiankulutusta voitaisiin pienentää ja toisaalta miten liikkumisen vaatimaa energia voitaisiin tuottaa kestävästi. Hän on mukana myös kiertotalouteen liittyvissä hankkeissa.


Yksikkö:
Graafinen suunnittelu, Visu dsign

Sari oli mukana piirtämässä kiertotalouskurssin oppimateriaalin graafisia kuvia. Lisäksi hän oli kiertotalousnyt.fi/ circularnow.fi nettisivujen visuaalisen ilmeen ja suunnittelun avainhenkilö.


Yksikkö:
Tutkijatohtori, TkT, LUT-yliopisto, Ympäristötekniikka

Sanni toimii tutkijatohtorina Lappeenrannan teknillisen yliopiston kestävyystutkimuksen ryhmässä ja opettaa ympäristötekniikan koulutusohjelmassa mm. elinkaariarviointia ja kiertotaloutta.

Vapaa-ajallaan Sanni harrastaa enimmäkseen uintia, musiikkia, purjehdushaaveilua ja lukemista, viihtyen parhaiten järvimaisemissa.

Sanni on hankkeen koordinaattori.


Yksikkö: