KIERTOTALOUS.nyt

Kiertotalous.nyt kurssi tarjoaa korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista. Kiertotalous on noussut 2010-luvun keskustelussa yhdeksi keinoksi vähentää maapallon rajallisten resurssien käyttöä. Myös Suomessa on havahduttu kiertotalouden asiantuntemuksen tarpeeseen. Kiertotalous.nyt vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista.

Kiertotalous.nyt sisältää kirjallista materiaalia, videohaastatteluja ja -luentoja, tehtäviä, testejä sekä oppaan opettajalle. Opiskelukokonaisuus koostuu viidestä eri osiosta. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan nykyistä resurssien käyttöä ja siitä aiheutuvia haasteita sekä tutustutaan kiertotalousmalliin. Osiot 2-5 pureutuvat käsiteltäviin aihealueisiin kiertotalouden sovellusten kannalta -  aihealueet ovat kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka.

 

Kiertotalous.nyt on viiden opintopisteen laajuinen kokonaisuus kiertotalouden perusteiden oppimiseen ja opettamiseen. Opintojaksoa voidaan hyödyntää joko suppeampana kolmen opintopisteen verkkokurssina, tai laajempana viiden opintopisteen monimuoto-opetuksena vastuuopettajan ohjauksessa osana korkeakoulujen omaa opetusta. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja se soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille, sekä käytettäväksi muussa koulutuksessa esimerkiksi järjestöissä tai yrityksissä. Kiertotalous.nyt -kurssiaineisto valmistuu keväällä 2019 ja on kaikkien saatavilla verkossa syksystä 2019 lähtien.

Opintokokonaisuus on toteutettu yhteistyössä LUT Yliopiston, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Suurimpana rahoittajana toimii Sitra, jonka toiminnan yhtenä pääteemana on hiilineutraali kiertotalous. Kiertotalous.nyt opintokokonaisuus on tehty ja suunniteltu yhteistyössä vuonna 2016 avatun Ilmasto.nyt -hankkeen kanssa.


Lähdetään rakentamaan meille ja tuleville sukupolville kestävämpää tulevaisuutta.

Pääset suoraan mooc Helsinki kurssialustalle alla olevasta siirry opiskelemaan laatikosta. Suosittelemme, että tutustut Opiskeluinfoon, ennen kurssin aloittamista. HUOMIOITHAN, että kurssi avautuu opiskeltavaksi elokuussa 2019.

Siirry opiskelemaan

MIKSI KIERTOTALOUS ON TÄRKEÄMPÄÄ KUIN KOSKAAN?

!Siksi, koska tarvitsemme tehokkaita toimia kiihtyvän väestönkasvun, hupenevien luonnonvarojen ja ilmastokriisin aiheuttamien haasteiden hallintaan.

Kiertotalouden avulla voimme uusien toimintatapojen kautta muodostaa kestävämmän tavan elää ja toimia maapallollamme.

Katso esittelyvideo kurssista.

Kurssin tavoitteet

Oivalluksilla kohti kestävää kehitystä - tutki, pohdi, keskustele, vaihda mielipiteitä.

Tavoite 1
Muodostaa kokonaiskuva kiertotaloudesta ja ymmärtää sen perusperiaatteet.
Tavoite 2
Ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia.
Tavoite 3
Tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää.
Tavoite 4
Luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi.