Helsingin yliopisto

MMT, dos., professori, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden osasto

Laura tutkii maaperäteknologisia keinoja vähentää peltoviljelyn ympäristökuormitusta sekä kasvien ravinteiden käytön tehokkuuden parantamista, pyrittäessä kohti suljetumpia ravinnekiertoja.


MMT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Maataloustieteen laitos

Hannu opettaa ja tutkii maatalouden energiatekniikkaa. Hän pyrkii työllään edistämään maatalouden energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä maataloudessa.

Vapaa-ajallaan Hannu yrittää pitää vanhoja maatalousrakennuksia pystyssä, tykkää raivata metsää ja tehdä klapeja. Mökin aurinkosähköjärjestelmää pitää täydentää ja virittää sitä mukaa, kun uusia sähkönkuluttajia ilmaantuu.


FT, Helsingin yliopisto, INAR/ Metsätieteiden osasto

Terhi on tutkinut hiilenkiertoa maaperässä, järvissä ja joissa ja työskentelee paraikaa pitkäaikaisen ympäristön tilan seurantaan liittyvän asemaverkoston kehittämiseksi kohti tutkimusinfrastruktuuria.

Ekologiaan liittyvien asioiden lisäksi Terhi tanssii, opiskelee ranskaa ja on mielellään ulkona. Terhi osallistui 2. Metsä-osion Metsässä -osuuden ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.


FT, Meteorologi, Helsingin Yliopisto

Laura koordinoi valtakunnallista korkeakoulujen ilmasto- ja kestävyysopetuksen kehityshanketta.

Hän on kasannut myös mm. kaikille avoimet verkkokurssit Ilmasto.nyt ja Leadership for sustainable change.

www.ilmastonyt.fi

www.leadforsust.fi