Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusavustaja, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntamaantiede

Sonja on ollut mukana tekemässä kurssin liikenne ja jakamistalous -osiota yhdessä Jukka Sihvosen ja professori Rauno Sairisen kanssa. Sonja on kiinnostunut ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta sekä yhteiskunnallisesta ympäristötutkimuksesta.

Vapaa-ajalla hän nauttii mm. luonnosta, ystävien seurasta ja elokuvista.


Professori, Itä-Suomen yliopisto

Rauno on Itä-Suomen yliopistossa ympäristöpolitiikan professori ja LYY-Instituutin tieteellinen johtaja. Hän on vetänyt LYY:n piirissä toimivaa yhteiskuntatieteellisen kaivostutkimuksen tutkijaryhmää (www.uef.fi/web/serm). Sairisen tutkimusteemoja ovat olleet mm. kestävä luonnonvarahallinta, sosiaalisten vaikutusten arviointi, vertaileva kaivospolitiikka ja Suomen ympäristöpolitiikka EU:ssa sekä kestävä liikenne- ja kaupunkipolitiikka.


Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja/ projektitutkija, Itä-Suomen Yliopisto

Jukka työskentelee ympäristöpolitiikan yliopisto-opettajana ja projektitutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimustyö on kohdistunut paikallisen kehittämisen kysymyksiin yhdyskunta-, alue- ja ympäristösuunnittelun yhteydessä sekä yhteiskuntatieteellisissä kaivostutkimushankkeissa. Tutkimus on pääasiassa keskittynyt eri instituutioiden ja paikallisten toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Jukka on ollut tekemässä liikenne ja jakamistalous-osiota.