LUT-yliopisto

Prof., TkT, dos., LUT-yliopisto

Harri tutkii ja opettaa mm. aihepiirejä, jotka käsittelevät kokonaisenergiatehokkuutta valmistus- ja kokoonpanoystävällisessä tuotannossa ja konstruktiomateriaalien kestävän kehityksen mukaisessa valinnassa, kun käyttökohteen toiminnalliset vaatimukset on tunnistettu.

Harri pyrkii opetuksessa tuomaan esille erityisesti materiaalien valinnan R4-periaatteen merkityksen koneensuunnittelun ongelmien ratkaisussa.


Yksikkö:
Professori, MMT, LUT-yliopisto, Kestävyystiede

Helena johtaa kestävyystieteen tutkimusryhmää ja kehittää alan opetusta. Kestävyystiede pyrkii ymmärtämään kestävyysmuutoksen edellytyksiä ja rakentamaan kestävyystavoitteiden toteutumista edistäviä ratkaisuja. Planeettarajoihin palaaminen niin, että ruoka- ja energiaturva toteutuvat sekä paikallisesti että globaalisti on ryhmän eri tieteenalojen ja toimijoiden näkökulmia yhdistävän tutkimuksen kohteena. Kierto- ja jakamistalous ovat tässä avainasemassa.


Yksikkö:
Yliopisto-opettaja, TkT, LUT-yliopisto, School of Energy Systems, Konetekniikan osasto

Kimmon opetustyön sisältö koostuu pääosin teknisen suunnittelun, koneensuunnittelun ja mekaniikan aihepiireistä. Niin opetuksessa kuin opetuksen kehittämisessäkin, yksi tärkeä innoituksen lähde on niin yksilön, talouden kuin ympäristönkin monenkirjavien tarpeiden käytännöllinen huomioon ottaminen suunnitteluprosesseihin liittyvissä valinta- ja päätöksentekotilanteissa.

Erilaisten ihmisten kanssa toimiminen rikastaa niin työtä kuin vapaa-aikaakin. Vapaalla minut voi löytää lintutornista tai lentopallokentiltä – tai vain olemasta.


Yksikkö:
FM, ympäristötekniikan DI, tutkimusassistentti, LUT-yliopisto, Kestävyystiede

Laura on vastannut johdannosta, ollut mukana suunnittelemassa teknisten kiertojen osiota ja hoitanut kurssin yleisiä asioita yhdessä Sanni Väisäsen kanssa.

Vapaa-ajalla Lauran löytää varmimmin metsästä joko suunnistamasta, juoksemasta tai sienestämästä.


Yksikkö:
VTM, LUT-yliopisto, Kestävyystiede

Tuuli työskentelee väitöskirjatyössään kestävän kaupunkiliikenteen haasteiden parissa, tarkastellen erityisesti henkilökohtaista päästökauppaa ja kuluttajakansalaisten roolia osana kestävää kaupunkikehitystä. Hän on koulutukseltaan taloussosiologi, ja on erikoistunut tutkimustyössään ekologiseen ja eettiseen kulutukseen sekä kulutuksen rooliin osana kestävyysmuutosta.

Hänen tutkimuksessaan korostuu kestävyysmuutoksen sosiaalisten reunaehtojen kuten yhteiskunnallisten rakenteiden, hyvinvointinäkökulmien ja kulutuksen monimerkityksellisyyden huomioiminen. Kiertotalous.NYT-kurssilla hän on osallistunut jakamistaloutta käsittelevän opetusmateriaalin laatimiseen.


Yksikkö:
Apulaisprofessori, LUT-yliopisto, Lahden yksikkö

Villen tutkimus keskittyy erityisesti liikkumiseen ja siihen, miten liikenteen vaatimaa energiankulutusta voitaisiin pienentää ja toisaalta miten liikkumisen vaatimaa energia voitaisiin tuottaa kestävästi. Hän on mukana myös kiertotalouteen liittyvissä hankkeissa.


Yksikkö:
Tutkijatohtori, TkT, LUT-yliopisto, Ympäristötekniikka

Sanni toimii tutkijatohtorina Lappeenrannan teknillisen yliopiston kestävyystutkimuksen ryhmässä ja opettaa ympäristötekniikan koulutusohjelmassa mm. elinkaariarviointia ja kiertotaloutta.

Vapaa-ajallaan Sanni harrastaa enimmäkseen uintia, musiikkia, purjehdushaaveilua ja lukemista, viihtyen parhaiten järvimaisemissa.

Sanni on hankkeen koordinaattori.


Yksikkö: